Nicolas Touron Double Bambi
Double Bambi
mirror polished aluminum
45 x 24 x 90 inches (114 x 61 x 229 cm)
2019